piątek, 22 lipca 2016

CO TO JEST CIEPŁY MONTAŻ OKNA?

Coraz częściej uświadamiamy sobie, jak ważna jest izolacyjność termiczna okien. Dlatego kupując okna wybieramy te o niskim współczynniku przenikania ciepła. Jednak, aby spełniły one swoje zadanie, muszą być prawidłowo zamontowane.Aby w pełni wykorzystać możliwości termoizolacyjne nowoczesnych okien należy osadzić je bezpośrednio w warstwie ocieplenia. Jest to tzw. ciepły montaż (montaż warstwowy).


Ciepły montaż ma zminimalizować mostki termiczne (miejsca powodujące straty ciepła, powstające  na styku ościeżnic z murem). Dobrą izolację termiczną połączenia okna ze ścianą należy uzupełnić o paroizolację (prócz pianki poliuretanowej wykorzystuje się taśmę paroszczelną i paro przepuszczalną).


MONTAŻ OKIEN Z ZASTOSOWANIEM FOLI PAROSZCZELNYCH I PAROPRZEPUSZCZALNYCH TZW. CIEPŁY MONTAŻ
CIEPŁY MONTAŻ (obejmuje montaż folii zewnętrznej (paroprzepuszczalnej) z paskiem butylowym i z gruntowaniem powierzchni oraz montaż folii elastycznej paroszczelnej do 100 mm od wewnątrz z gruntowaniem powierzchni). 

Co oznacza montaż w pełnym systemie? 

Profesjonalne uszczelnienie jest "kolektywną grą" między poszczególnymi warstwami spoiny (zewnętrzną, środkową i wewnętrzną). Dlatego wszystkie trzy warstwy muszą być traktowane jako całość i już na etapie ich planowania należy przestrzegać zasady "wewnątrz szczelniej, niż na zewnątrz". 

Warstwa zewnętrzna jako warstwa chroniąca przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Należy ją zaplanować i wykonać jako trwale odporną na działanie intensywnego deszczu i jednocześnie przepuszczającą parę wodną. 
Warstwa środkowa między ramą okienną i ścianą powinna być starannie wypełniona materiałem izolacyjno-termicznym. 
Warstwa wewnętrzna jako warstwa dzieląca pomieszczenie z klimatem zewnętrznym, musi być szczelna w odróżnieniu od warstwy zewnętrznej. Nie powinna przepuszczać powietrza oraz pary wodnej. 

Końcowy efekt: Ciepłe i stosunkowo wilgotne powietrze z pomieszczenia nie może przedostać się do spoiny, tam ochłodzić się i jako woda kondensacyjna osłabić izolację termiczną złącza między ramą okienną a ścianą lub doprowadzić do jego zniszczenia. Zapobiega to powstaniu mostków cieplnych spowodowanych wilgocią.  

Metody ciepłego montażu stosowane w firmie BERTRAND zostały profesjonalnie pokazane na poniżej zamieszczonych filmach. Są dobrym przykładem jak ciepły montaż powinien wyglądać oraz jakie materiały należy zastosować. 


Bertrand Okna i Drzwi - system Thermo WOOD, ciepły montaż okna.Bertrand Okna i Drzwi - system MOWO, ciepły montaż oknaBertrand Okna i Drzwi - montaż wysunięty na konsolach, ciepły montaż okna.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz